Rayuwa Haske ce. Mutuwa kuma Aya ce. Arziki

jarrabawa ne. Talauci kuwa Misali ne. Hankali

Makaranta ne. Ilimi kuwa Jagora ne. Jahilci

kuwa Duhu ne. Duniya gida ce. Qabari Daki ne.

lahira kuwa matabbata ce. Kada mu manta fa

mu baki ne yanda muka zo haka zamu koma.

Ya Allah kasa mudace.

‚Äč

 

sulaimanbsani@yahoo.com

Advertisements