TUNATARWA AMUSLINCI

Rayuwa Haske ce. Mutuwa kuma Aya ce. Arziki
jarrabawa ne. Talauci kuwa Misali ne. Hankali
Makaranta ne. Ilimi kuwa Jagora ne. Jahilci
kuwa Duhu ne. Duniya gida ce. Qabari Daki ne.
lahira kuwa matabbata ce. Kada mu manta fa
mu baki ne yanda muka zo haka zamu koma.
Ya Allah kasa mudace.

HIKIMA ZINARIYA

Mafi hankalin mutun shine wanda ya bar

duniya tun kafin ta bar shi,

kuma ya gyara kabarinsa tun kafin ya shiga

cikinsa;

kuma yaji tsoron “Allah” tun kafin ya hadu

da “SHI”;

kuma yayi sallah a cikin jama’a tun kafin su

sallace shi;

Sannan kuma ya yi wa kansa hisabi tun kafin

ayi masa,

Domin yau ranar aiki ce, ba hisabi ba, gobe kuwa

Hisabi ne Ba Aiki ba.

Allah Ya sa mu dace.

Flow this page if you have interest to help your religion 

WHERE IS MUSLIM UMMAH!!!!!

sulaimanbsani@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s